Magnussonhyllan

 

Bakgrund

Formgivare och tillverkare av hallmöblerna är Arne Magnusson. Utgångsläget för produktionen av de presenterade möblerna var en tidigare renovering och utbyggnad av den egna bostadsfastigheten. 

Behov av egna hallmöbler för den nyskapade lilla hallen var startpunkten för ett flerårigt utvecklingsarbete. En egenhändigt utrustad snickeriverkstad finns. Utgångspunkten utgjordes av en hatthylla med kravet att anpassas till ett hörnutrymme. Det vill säga med grundkravet att med hallmöbelns lilla omfång erbjuda maximal förvaring.

Resultatet blev den grundidé som bygger på en bågformad träram uppbyggd på ett antal klossar. Detta för att i första hand optimera anpassningen till hallens hörnutrymme. En annan effekt av tillämpad teknik innebar en utseendemässig favör. Ytbehandling med olika vaxkombinationer och oljor har framkallat träets olika skiftningar och kunnat belysa detta  på ett ytterst fördelaktigt sätt.        

Den hantverksmässiga framställningen är ytterst påtaglig och att  grundidén  var att skapa formstarka och funktionella möbler med hög kvalité. Detta har resulterat i en produkt-utveckling som kontinuerligt pågått senaste åren. Huvudtemat är hatthyllor och skoställ. 

Successivt kommer ytterligare varianter av hyllor, kroksystem och förvaringsanordning för skor att utvecklas. Detta innefattar varianter för placering på raka väggar.      

Grundformen med möblernas bågformade konstruktion genomsyrar hela den bärande idén.